Beločela gos Anser albifrons, Škocjanski zatok, Koper

Št.00156

Starejše / Novejše