Veliki žagar Mergus merganser, samica, reka Kokra, Kranj

Št.00365

Starejše / Novejše