Veliki žagar Mergus merganser, samec, reka Kokra, Kranj

Št.00358

Starejše / Novejše