Čapljica Ixobrychus minutus, samica, Bobovek

Št.00387

Starejše / Novejše