Beločela gos Anser albifrons, pristajanje, Škocjan, Koper

Št.00637

Starejše / Novejše