Beločela gos Anser albifrons, v letu, Škocjan, Koper

Št.00638

Starejše / Novejše