Beločeli goski Anser albifrons, Škocjanski zatok, Koper

Št.00631

Starejše / Novejše