Polarni slapnik Gavia arctica, Zbiljsko jezero

Št.00658

Starejše / Novejše