Čopasta čaplja Ardeola ralloides, v poletnem perju, Škocjanski zatok, Koper

Št.00725_O

Starejše / Novejše