Čopasta črnica Aythya fuligula, vzburjeni samec med oglašanjem, Bobovek

Št.00786

Starejše / Novejše