Progastorepi kljunač Limosa lapponica, Sv. Katarina

Št.00875

Starejše / Novejše