Progastorepi kljunač Limosa lapponica, Sv. Katarina

Št.00877

Starejše / Novejše