Beločela gos Anser albifrons, vzlet jate, Škocjan, Koper

Št.00629

Starejše / Novejše