Domača koza Capra aegagrus hircus, Kobariški Stol

Št.00923

Starejše / Novejše