Beločele gosi Anser albifrons si med sneženjem iščejo hrano, Prebačevo

Št.00938

Starejše / Novejše