Beločele gosi Anser albifrons si med sneženjem iščejo hrano, Prebačevo

Št.00669_O

Starejše / Novejše