Črni ploščec Libellula fulva, samica, Šipovača, BiH

Št.00276

Starejše / Novejše