Travniški vrabec Passer hispaniolensis, samec, Šipovača, BiH

Št.00260

Starejše / Novejše