Čapljica Ixobrychus minutus, samica, Bobovek

Št.00381

Starejše / Novejše