Komatni deževnik Charadrius hiaticula, samec, letališče Brnik

Št.00446

Starejše / Novejše