Vodna perunika Iris pseudacorus, cvet, Cerkniško jezero

Št.00479

Starejše / Novejše