Beločela gos Anser albifrons, Škocjanski zatok, Koper

Št.00621

Starejše / Novejše