Polarni slapnik Gavia arctica, Zbiljsko jezero

Št.00647

Starejše / Novejše