Modra taščica Luscinia svecica ssp. svecica, samec, Hraše pri Smledniku

Š.00717

Starejše / Novejše