Prosnik Saxicola torquatus, samica z gradivom za gnezdo, letališče Brnik

Št.00784_O

Starejše / Novejše