Bičja trstnica Acrocephalus schoenobaenus, mlada ptica, Preddvor

Št.00839_O

Starejše / Novejše