Komatni deževnik Charadrius hiaticula, samec, letališče Brnik

Št.00865

Starejše / Novejše