Čopasta črnica Aythya fuligula, oglašajoča se samica, Hraše pri Smledniku

Št.01030_O

Starejše / Novejše