Veliki žagar Mergus merganser, samec v svatovskem perju, Hraše pri Smledniku

Št.01163_O

Starejše / Novejše