Močvirski lunj Circus pygargus, mlad samec, Brnik, letališče

Št.00304

Starejše / Novejše