Močvirski lunj Circus pygargus, samica, Brnik, letališče

Št.00303

Starejše / Novejše