Komatni deževnik Charadrius hiaticula, samec, letališče Brnik

Št.00448

Starejše / Novejše