Komatni deževnik Charadrius hiaticula, samec, letališče Brnik

Št.00449

Starejše / Novejše